Asfaltera

Asfaltera garageuppfart, anlägga asfaltcigarr och laga ojämna vägar. Vi hjälper er med allt inom asfalt. Med vår breda verksamhet åtar vi oss även vinterväghållning och övriga schakt- och markarbeten i och omkring Göteborg.

Lagning av potthål

Behöver ni hjälp att laga sprickor och hål i asfalten?

Vi utför asfaltsreparationer och justerar och lagar ojämnheter.

Asfaltering av garageuppfarter

Asfaltera din garageuppfart, infart eller parkering. En asfalterad uppfart håller för slitage och kräver mindre underhåll än en grusad uppfart. Vi hjälper er att anlägga en uppfart som håller år efter år, en bra investering.

Asfaltcigarr

Vi lägger asfaltcigarr som underlättar för fordon och jämnar till skarv mellan väg och gatsten.

Övriga tjänster

  • Vinterväghållning
  • Schaktarbeten
  • Körning av grus
  • Uthyrning av små grävmaskiner
Schaktning